Niedowaga u noworodka. Jaki może mieć wpływ ja jego zdrowie?

Niska masa urodzeniowa u noworodka jest prawdziwym powodem do niepokoju i może mieć poważne konsekwencje, które będą oddziaływać na dziecko przez całe jego życie. W rzeczywistości problem ten dotyczy około 1 na 12 dzieci i jest bardziej powszechny, niż mogłoby się wydawać, a dziecko zalicza się do przedziału bardzo niskiej masy urodzeniowej, gdy waży mniej niż 1,5 kg.

Czy często zdarza się, że dziecko rodzi się z niską masą urodzeniową?

Warto wiedzieć, że 1 na 7 dzieci na świecie waży przy urodzeniu mniej niż 2500 gramów, a jego występowanie jest związane z porodami przedwczesnymi, czyli takimi, w których dziecko rodzi się przed 37 tygodniem ciąży. Inne przyczyny niskiej masy urodzeniowej to stan zwany wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu, którego przyczyny są zwykle związane z problemami z łożyskiem, zdrowiem matki lub dziecka.

W jaki sposób niska masa urodzeniowa wpływa na zdrowie noworodka?

Dzieci z niską masą urodzeniową zazwyczaj cierpią na zamartwicę okołoporodową, hipoglikemię, hipotermię, policytemię i hipokalcemię, a także na choroby związane z niedojrzałością dziecka.

Czy istnieją zagrożenia związane z niską masą urodzeniową u noworodków?

Problemy lub czynniki ryzyka związane z niską masą urodzeniową obejmują niski poziom tlenu przy urodzeniu, infekcje, problemy z oddychaniem i niedojrzałe płuca, problemy z układem nerwowym, takie jak krwawienie do mózgu, porażenie mózgowe, głuchota, ślepota, opóźnienia w rozwoju.

Czy można zdiagnozować niską masę urodzeniową przed urodzeniem?

W okresie ciąży można oszacować przybliżoną wagę dziecka na podstawie 3 parametrów pomiarowych, takich jak obwód brzucha, wielkość główki i długość kości udowej. Istnieje również formuła zwana regułą Dexeus, która pozwala oszacować wagę dziecka na danym etapie ciąży.

Oznaki niedowagi u noworodka.

Jedną z pierwszych i głównych oznak jest to, że w momencie narodzin waga dziecka jest niższa niż 2500 kg, inną oznaką jest to, że pediatrzy używają wykresów percentylowych, aby mieć odniesienie do krzywych wzrostu.

Niska zawartość tłuszczu i masy mięśniowej.

Główny problem związany z tym, że dziecko rodzi się z małą ilością tłuszczu i mięśni, wynika z nadwagi lub otyłości matek, które mają więcej tłuszczu i mniej mięśni, co zwiększa ryzyko cukrzycy, ponieważ mięśnie są głównym konsumentem cukru w organizmie.

Zapadnięte rysy twarzy.

Poza niedożywieniem, kiedy dziecko ma zapadnięte rysy twarzy, jest to niedożywienie powodujące zahamowanie wzrostu, niedowagę, suchość skóry, brak siły i zmniejszoną masę mięśniową, obrzęk brzucha i nóg.

Cienka pępowina.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że pępowina mierzy od 50 do 60 centymetrów, gdy jej rozmiar jest większy lub mniejszy i jest ona bardzo szeroka lub cienka, zwykle powoduje komplikacje, w tym przypadku cienka pępowina nie pozwala na przejście niezbędnych składników odżywczych dla dobrego rozwoju zarodka, co w konsekwencji prowadzi do niedożywienia dziecka przed jego narodzeniem.

Jakie jest rokowanie dla noworodka z niską masą urodzeniową?

Większość noworodków z niską masą urodzeniową ma zwykle uszkodzony obwód czaszki, a rokowanie neurologiczne jest niepewne, jeśli nie zostaną podjęte działania wskazane przez pediatrę.