Być lekarzem, być lekarzem… Najpopularniejszy kierunek studiów.

Dylematy dotyczące przyszłości bywają dla maturzystów nie lada wyzwaniem i niejednemu spędzają sen z powiek. Wybór odpowiedniego kierunku dla większości maturzystów to tak naprawdę wybór na całe życie- zgodnie z zasadą „jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”. Maturzyści odnośnie do wyboru kierunku studiów czerpią z różnych źródeł- słuchają autorytetów, mają swoje przekonania a także uczą się na błędach swoich poprzedników. Im wcześniej maturzyści trafią na kierunek studiów, który ich mocno zainteresuje, tym lepiej. Dlatego ważnym jest, by wybór padł w odpowiednio wczesnym momencie kształtowania ich kariery- okres klasy maturalnym jest idealnym momentem, by zacząć starać się spełniać swoje marzenia. Z punktu widzenia kierunku studiów, który maturzysta sobie upatrzył/-ła sobie drogę, jaką chce podążać ważnym jest poznać jego specyfikę- sprawdzić, czy nasze cechy charakteru pozwalają na podjęcie pracy w danym zawodzie, a z punktu widzenia zdawania matury, jakie przedmioty należy wybrać, by dostać się na ten najlepszy kierunek studiów. Oczywiście, ważnym jest, by swój wybór skontrolować z wymogami uczelni medycznej, na jaką chcemy rekrutować, ponieważ w każdej obowiązują inne zasady co do procesu rekrutacji.

Dużo maturzystów jako przyszłościowy kierunek wymienia medycynę, prawo lub kierunki techniczne, szczególnie te dostępne w ofercie politechnik. Dzisiaj jednak chciałabym się skupić na medycynie jako marzeniu większości osób spędzających swój czas na profilu biologiczno-chemicznym i pochłaniającym wiedzę biologiczną z prędkością światła. Kierunek lekarski jest bardzo pożądanym kierunkiem, co ma odzwierciedlenie w statystykach rekrutacji- więcej chętnych na ten kierunek równa się dużym progom punktowym podczas rekrutacji. Niewiele osób udaje się sprostać wymaganiom danej uczelni, a dla większości o „wygranej” decydują niuanse, zazwyczaj w postaci setnych części punktu. Najczęściej, jeśli osoba decyduje się rekrutować na kierunek lekarski, to takim „must have” jeśli chodzi o wybór odpowiednich przedmiotów staje się: biologia, chemia, fizyka, matematyka- to one stają się kluczowe i ważnym jest, by wszystkie te przedmioty były zdawane na poziomie rozszerzonym. To gwarantuje większe szanse dostania się na upragnioną medycynę, jeśli poziom punktowy oscyluje na poziomie 80-100 procent.

Dlaczego medycyna? Plusy i minusy kierunku.

Kierunek lekarski jest z reguły uznawany za bardzo prestiżowy, z czym wiąże się szereg nieprawidłowych przemyśleń osób zupełnie niezwiązanych z tym kierunkiem. Najbardziej popularnym, aczkolwiek bardzo nieprawidłowym stwierdzeniem to przypuszczenie, iż na tych studiach znajdują się tylko i wyłącznie osoby, które w rodzinie mają lekarzy- nic bardziej mylnego, ponieważ znajdują się tam najbardziej utalentowane i zdeterminowane jednostki, których celem jest zdobyć jak największą ilość wiedzy (zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, a to zwykle nie idzie w parze). Przejdźmy jednak do wad kierunku lekarskiego, z perspektywy osób, które ukończyły bądź studiują ten kierunek studiów.

 

Wady kierunku lekarskiego.

Postrzegany przez nas kierunek lekarski niekiedy przedstawia się tak, jak gdyby nie miał wad. W rzeczywistości nie jest jednak tak kolorowo. Przede wszystkim można zauważyć bardzo duży materiał do przyswojenia w krótkich odstępach czasu przez studentów, zazwyczaj z zajęć na zajęcia trzeba być bardzo przygotowanym- w innym przypadku można mieć niezłe kłopoty z zaliczeniem przedmiotu. Kolejnym minusem rzucającym się w oczy szczególnie na pierwszym roku jest mnogość przedmiotów, których prowadzący myślą, że to ich przedmiot jest tym najważniejszym, przez co studenci zostają wpędzani w wyścig szczurów i po raz pierwszy uczą się segregowania ważności przedmiotów- przy złej podzielności uwagi zdarza się, że można coś zawalić, zapomnieć powtórzyć i mieć dużo zaległości. To co zostało wymienione, można by również do wad nie zaliczać, ponieważ student, który decyduje się na tak wymagający kierunek jak medycyna jest oswojony z tym, że ilość materiału na początku drogi będzie przygniatać. Deprymującym może być też fakt, że na pierwszych latach z pracą lekarza nie ma nic wspólnego- minimalna ilość godzin praktycznych, zapychanie kątów na oddziałach szpitalnych. Nie jest to jednak przewlekłe traktowanie, w końcu na pierwszych latach zazwyczaj jest tak, że początki bywają trudne.

Zalety kierunku lekarskiego.

Dla osób, którzy wymarzyli sobie kierunek lekarski dawno i skrupulatnie realizowali plan poprzez przygotowanie do matury, a także przebrnięcie przez skomplikowany proces rekrutacji ten kierunek nie ma żadnych wad, ponieważ przez najtrudniejszy etap już przeszedł. Zostały zatem same zalety, które ustawiają się w pewnego rodzaju hierarchię. Na uwagę zasługuje fakt, iż kierunek lekarski jest „wylęgarnią” wiedzy, kiełkowania wątpliwości i możliwości zadawania pytań, a także dokształcania się na własną rękę. Podczas zajęć na medycynie można zyskać mnóstwo wiedzy na interesujące nas tematy (jeśli oczywiście medycyna jest spełnieniem naszych marzeń). Kolejnym plusem tego kierunku jest możliwość sprecyzowania kierunku, w którym chce się podążać jako lekarz- szeroki zakres specjalizacji umożliwia kontynuowanie nauki w tym kierunku, który nas interesuje. Również na podkreślenie zasługuje fakt, iż medycyna to tak naprawdę obcowanie na co dzień z ludźmi, dlatego, gdy ktoś uwielbia pracować z ludźmi, a także posiada umiejętność pracy w grupie, to jako lekarz będzie na co dzień przybywać w zespole medycznym, w którym są nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, sekretarki medyczne, fizjoterapeuci.

Przedmioty na medycynie- główne i najważniejsze.

W medycynie są przedmioty, bez których znajomości żaden lekarz nie mógłby dobrze funkcjonować, ponieważ to podstawy otwierające drzwi do każdej ze specjalizacji oraz podstawy do zajęć klinicznych, w których można brać czynny udział. Przedmioty te są przedmiotami kierunkowymi, które dopiero co otwierają zainteresowanie światem medycyny. Mimo wszystko, są bardzo wymagające i mają dość dużo zwolenników i przeciwników (wśród studentów, oczywiście) z uwagi na ogrom nauki do przyswojenia.

Anatomia

Ta dziedzina nauki zajmuje się opisywaniem struktury człowieka z punktu widzenia prawidłowej budowy układów i narządów. Opisywane są zarówno tkanki, jak i poszczególne narządy oraz układy. Zadaniem anatomii jest przedstawienie prawidłowej budowy organizmu człowieka, by potem, w dalszych etapach edukacji nauczyć się ich patologii i nieprawidłowości. Na tym przedmiocie skupiamy się na budowie, np. serce składa się z dwóch komór i dwóch przedsionków, a nie na tym, że zajmuje się tłoczeniem krwi na obwód.

Fizjologia

Ta nauka jest siostrą anatomii, jednak zajmuje się całkiem innymi sprawami- procesami, do których dochodzi w organizmie człowieka. Zazwyczaj bazuje na anatomii, ponieważ budowa danego narządu wpływa na funkcję. Przedstawione na tym przedmiocie treści opisują wszystkie procesy zachodzące w naszym organizmie, które maja odzwierciedlenie w pracy lekarza, który musi wiedzieć w jaki sposób przebiegają prawidłowo procesy, a które należy uznać za nieprawidłowość, której należy stawić czoła. Na bazie tego przedmiotu, opierają się następne nauki przyswajane w ciągu studiowania medycyny.

Patofizjologia

Kim byłby lekarz, gdyby nie potrafił rozpoznać nieprawidłowości w funkcjonowaniu układów, narządów czy tkanek i komórek? Odpowiednie rozpoznawanie zaburzeń w powyższych elementach w przebiegu chorób to obligatoryjne zadanie lekarza, który musi umieć zastosować odpowiednie leczenie w stanach chorobowych. Patofizjologia jest nauką, która zajmuje się nieprawidłowościami w fizjologicznych stanach człowieka.

Farmakologia

Stosowanie leków w pracy lekarza jest podstawowym i zazwyczaj najważniejszym elementem terapii. Aby wiedzieć, jaki lek zastosować w danym schorzeniu ważnym jest, by poznać specyfikę różnych substancji, z których lek jest stworzony. Poznanie większości składników umożliwia stosowanie leków podczas terapii farmaceutycznej, co usprawnia proces leczenia i zapobiega wykluczeniu działania jednego leku przez drugiego.

Biochemia

Procesy, które codziennie zachodzą w naszych organizmach oparte są na chemii i jej funkcjonowaniu w organizmach żywych. Narządy, czy tez całe układy współpracując, bądź działając oddzielnie opierają się na procesach chemicznych, które nieprzerwanie zachodzą, by sterowanie naszym organizmem przebiegało w sposób nieustający i bezbłędny. To też nauka o składnikach organizmu, czyli maleńkich cząsteczek, z których zbudowany jest człowiek. A na tych cząstkach oparty jest cały ludzki świat.

Histologia

Każdy organizm ludzki składa się z tkanek, które ostatecznie tworzą narządy i układy. Rozwój człowieka na poziomie komórkowym jest ważnym etapem edukacji o właściwościach każdego organizmu. Na podstawie tej nauki, można podążać w świat „poważniejszej” medycyny, czyli nieprawidłowości oraz leczenia patologii. Histologia jest nauką o komórkach- najmniejszym w naszych organizmach, choć tak ważnych dla całego rozwoju.

Genetyka

Wszystko, co dobre i nienajlepsze jest zapisane w naszych genach. Tych informacji jest o wiele, wiele więcej i tylko osoby, które potrafią rozszyfrować informacje na naszych kodach genetycznych są w stanie opowiedzieć, o tym co w naszych organizmach gra. Genetyka jest nauką o naszym DNA, o dziedziczności oraz zapisywaniu cech w procesie dzielenia gamet.

Biofizyka

Niekiedy wydaje się, że przedmioty ścisłe nie są odzwierciedleniem tak poważnego kierunku, jakim jest medycyna. Jednak każda nauka ścisła ma swój odcisk w organizmie człowieka i każda nauka może być porównana do procesów zachodzących w organizmie człowieka. Fizyka jest ważną nauką w postrzeganiu organizmu człowieka, a biofizyka ma dużo wspólnego z takimi parametrami jak ciśnienie krwi i jego prędkość czy prędkość przewodzenia elektrycznego impulsu w układzie nerwowym człowieka- a to z pewnością są niesamowite prędkości!

Patologia

Jest to obszerna dziedzina medycyny, która zajmuje się również nieprawidłowościami, jednak związana jest bardziej z przebiegiem chorób, zmianami morfologicznymi typowymi dla danego schorzenia/choroby, przyczynami oraz sposobem rozwoju chorób w organizmie. Umiejętność rozpoznawania mechanizmów danej choroby daje wyrazistą drogę do skutecznego leczenia.

Najważniejsze na medycynie- zajęcia kliniczne związane ze specjalizacjami!

W pierwszych latach edukacji na medycynie studenci pochłaniają wiedzę czysto teoretyczną, by z solidną bazą naukową mogli wkroczyć w czas o wiele trudniejszy i wymagający przekształcić teorię w praktykę, co dla niektórych mądrych głów jest nie lada zadaniem. Na wyższych latach medycyny, studenci poświęcają czas na bloki, nazywane również przez medyków, klinikami.

Kliniki są zajęciami klinicznymi, przeważnie (jak sama nazwa wskazuje) organizowanymi w szpitalu, gdzie studenci mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności poznawanych na zajęciach z prawdziwym światem, z wymagającym pacjentem, etc. Zajęcia są organizowane z różnych zakresów medycyny, które po troszeczku oswajają przyszłego lekarza z jego potencjalną specjalizacją. Oto i one: pediatria, chirurgia, kardiologia, ginekologia i położnictwo, psychiatria (tak bardzo niedoceniana), choroby wewnętrzne (słynna i znana- interna), anestezjologia i intensywna terapia, genetyka kliniczna, neurologia, okulistyka i otolaryngologia, onkologia i hematologia, ortopedia i traumatologia, rehabilitacja, medycyna pracy i rodzinna, geriatria i medycyna paliatywna.

Studia medyczne są bardzo trudnym kierunkiem, nie tylko z powodu dużej ilości nauki, ale również z uwagi na fakt, iż doszkalać trzeba się często, ponieważ medycyna z roku na rok rozwija się z prędkością światła. Nie mniej jednak, jeśli ktoś lubi się uczyć i przede wszystkim nieustannie się rozwijać w danej dziedzinie, to jak najbardziej powinien rozważyć studiowanie właśnie tego kierunku. Ponadto, ważne są predyspozycje i kompetencje miękkie, jak: empatia, zrozumienie drugiego człowieka oraz komunikatywność- to cechy, które lekarz powinien mieć, oprócz mądrej głowy na karku.